Referencie

Medzi najvýznamnejších klientov MTS Slovakia, s.r.o. patria:

 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Stredočeské vodárny, a.s.
 • Moravská vodárenská, a.s.
 • Královohradecká provozní, a.s.
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • ČOVSPOL, a.s., Bratislava
 • K&H Kinetic, a.s., Brno, Česká Republika
 • Regotrans - Rittmeyer, s.r.o., Bratislava
 • Slovenská legálna metrológia Košice, n.o.
 • EKOSTAV, s.r.o.
 • EKOSERVIS, s.r.o., Veľký Slavkov
 • RIMSTAV, Rimavská Sobota,