Kontakt

MTS Slovakia, s.r.o.
Budatínska 12
851 05 Bratislava
Slovenská Republika

Manažér pre metrológiu
Pracovisko Košice
mob.: 0918 627 359
e-mail: lesko@mtsslovakia.sk

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.,
č. účtu: 2628098049/1100 /SKK/
č. účtu: 2922480492/1100 /EUR/

IČO: 36 634 824
IČ DPH: SK2021955254

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I ==> oddiel Sro, vložka 40492/B